Home

Actueel Nieuws

Huwelijkse voorwaarden voor partners-ondernemers koud en warm

woensdag 30 november 2016

Huwelijkse voorwaarden voor echtgenoten die ondernemer zijn, blijken in de praktijk heel handig te zijn tegen onduidelijkheid en onenigheid. Koud en kil? Of juist warm en veilig? De termen hebben wel iets kils: koude uitsluiting en bedingen worden er in geregeld. Juridische termen, die evenwel zorgen voor een situatie waarin relaties niet tot op het bot worden geschaad.

Ondernemende vereniging of stichting betaalt belasting

woensdag 30 november 2016

Verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen hoeven geen belasting te betalen over hun winst. Dat geldt voor zover zij geen ondernemersactiviteiten ontplooien. Doen ze dat wel, dan vallen ze onder de vennootschapsbelasting. Wanneer is een instelling nu wel of geen onderneming? Waar ligt de grens?

Door geregistreerd partnerschap minder erfbelasting en AOW

woensdag 30 november 2016

Partners die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben bij overlijden – net als gehuwden – een grote vrijstelling als zij van hun partner erven. Die grote vrijstelling bedraagt € 636.180 in 2016.

Nu is het geregistreerd partnerschap een vorm die nog al eens gekozen wordt door stellen die geen traditioneel huwelijksbootje willen. Bijvoorbeeld stellen die bewust een LAT-relatie hebben, maar het geregistreerd partnerschap zijn aangegaan om te voorkomen dat zij bij overlijden het hoogste tarief betalen als zij van elkaar erven.

Erfgenaam spoorloos?

woensdag 23 november 2016

Wist u dat erfgenamen unaniem beslissingen moeten nemen? Het aanwijzen van een executeur in een testament kan dan helpen. Die kan daadkrachtig te werk gaan, terwijl de erfgenamen rustig af moeten wachten. Maar hoe zit het als iemand overlijdt zonder testament en dus zonder executeur en er bijvoorbeeld vijftien familieleden – tot hun grote verrassing – gezamenlijk erfgenaam zijn?

Een Europese Erfbelastingverordening

woensdag 23 november 2016

Nadat op 17 augustus 2015 al een Europese Verordening over erfrecht in werking trad, is er nu ook een commissie van belastingdeskundigen bezig om te inventariseren hoe de erfbelasting in Europa geharmoniseerd zou kunnen worden.
De Europese Erfrecht verordening zorgt ervoor dat duidelijk vast ligt welk recht van toepassing is als bijvoorbeeld iemand met een buitenlandse nationaliteit komt te overlijden in Nederland. Maar de verordening is ook voor gevallen waarin een Nederlander overlijdt die in het buitenland een testament heeft gemaakt, of een huis in het buitenland heeft.

Omzeiling dienstbetrekking via vof-constructie werkt niet

woensdag 23 november 2016

Ondernemers en hun adviseurs zijn over het algemeen heel creatief als het gaat om het vinden van wegen om belasting te besparen. Daar is niets mis mee, tot aan de grenzen van de wet. De laatste tijd wordt er naar allerlei manieren gezocht om loondienst van werknemers te voorkomen en te werken met zzp’ers. Een rijschoolhouder probeerde het met een vof-constructie.

Pagina's

Zoekveld

Thema's